Hà Nội: 0988833653Hồ Chí Minh: 0909285658

Cây Cảnh Ưa Thích

cây nhất mạt hương

Sen Đá Lá Thơm

39.000
cây lan quân tử

Cây Lan Quân Tử

199.000
tùng bông lai

Cây Tùng Bồng Lai

149.000
cây trầu bà thủy sinh

Cây Trầu Bà

149.000
cây ngũ gia bì đẹp

Cây Ngũ Gia Bì

149.000
Cây lưỡi hổ đẹp

Cây Lưỡi Hổ

149.000
cây kim ngân chậu men mát

Cây Kim Ngân

159.000
cây kim tiền để bàn

Cây Kim Tiền

149.000
dien-thoai-sg dien-thoai-hn ban do fanpage web cay canh